Met een rechtsbijstandverzekering dekt u zich in tegen de (vaak dure en soms wettelijk verplichte) financiële kosten van juridische bijstand. Iedereen kan geconfronteerd worden met juridische conflicten, zoals: het verhalen van verkeersschade; problemen met werkgevers, buren, huisbaas, aannemer, familie, uitvoeringsinstanties van de sociale verzekeringswetten. Ook hebben veel mensen in hunLees meer….