Het belang van een rechtsbijstandverzekering

Met een rechtsbijstandverzekering dekt u zich in tegen de (vaak dure en soms wettelijk verplichte) financiële kosten van juridische bijstand. Iedereen kan geconfronteerd worden met juridische conflicten, zoals: het verhalen van verkeersschade; problemen met werkgevers, buren, huisbaas, aannemer, familie, uitvoeringsinstanties van de sociale verzekeringswetten. Ook hebben veel mensen in hun leven wel eens te maken gehad met een conflict inzake een gekocht artikel, zoals een auto, een zitbank of een andere zaak, of geleverde dienst. 

Bij veel verzekeraars heeft u de keuze uit een aantal losse specifieke modules met een maximaal verzekerd bedrag van € 50.000 aan juridische bijstand per gebeurtenis (de meeste verzekeraars hebben een maximale dekking van € 25.000) en twee totaal pakketten met een onbeperkte dekking. Nodig? Valt uw inkomen beneden een bepaalde grens, dan kunt u een beroep doen op van overheidswege gesubsidieerde rechtshulp. U betaalt dan een eigen bijdrage, die varieert naar draagkracht. Boven een bepaalde inkomensgrens moet u zelf rechtsbijstand inhuren. Of u een verzekering nodig heeft hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Bekijk alles opties op www.rechtsbijstandverzekeringregelen.nl.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van juridische ondersteuning wanneer u dit bijvoorbeeld bij het oplossen van een conflict nodig heeft. Rechtsbijstandverzekeringen hebben juridisch onderlegd personeel in dienst die het geschil van A tot Z voor u behandelen. Let op: de rechtsbijstandverzekeringen dekken alleen de kosten van bijstand in geschillen die nog niet bestonden op het moment van afsluiten van de rechtsbijstandverzekering. Er zijn voor zover bekend geen rechtsbijstandverzekeringen die wel reeds lopende geschillendekken. Rechtsbijstandverzekeringen hanteren daarom vaak een termijn waarin u nog geen claims in mag dienen.

Lees tip:  Verzekeringen Aegon opzeggen

Hoe werkt het bij rechtsbijstandverzekeringen

Rechtsbijstandverzekeringen hebben juridische geschoolde medewerkers in dienst, welke eerst samen met u en de tegenpartij proberen het geschil op te lossen. Indien dit niet lukt en er gaat geprocedeerd worden, dan zal de rechtsbijstandverzekering een advocaat inschakelen die de procedure voor u waarneemt. Dit wordt allemaal gedekt door uw rechtsbijstandverzekering. Het voordeel is dat alles door rechtsbijstandverzekeringen voor u geregeld wordt en het kost u alleen de maandelijkse verzekeringspremie.

Waar moet u op letten bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekeringen dekken niet automatisch alle soorten geschillen. Daarom moet u bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering op de dekking letten. Bij de meeste rechtsbijstandverzekeringen kunt u extra modules afnemen. De meest standaard dekking is bij het grote deel van de rechtsbijstandverzekeringen de bijstand in geschillen in het kader van consument en wonen en arbeid en inkomen. Het overgrote deel van de rechtsbijstandverzekeringen hebben modules voor verkeer, gezin en bedrijf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *